Dzisiaj jest: 3 Lipca 2022    |    Imieniny obchodzą…: Anatol, Jacek, Tomasz

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego NOSTRUM zostało utworzone w 2000 roku z inicjatywy pielęgniarek i położnych jako organizacja dobrowolna. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

Prezes: Anna Kaliszuk
Sekretarz: Wacława Papińska
Członkowie: Elżbieta Celmer vel Domańska, Janina Dziedzic-Płanda

Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej – a w szczególności obszar województwa lubelskiego.

Celem naszego Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
  • wspieranie działań wynikających z założeń polityki zdrowotnej i zmian systemowych w ochronie zdrowia.
  • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia ukierunkowanych na społeczeństwo.
  • organizacja i realizacja  kształcenia  ustawicznego  osób dorosłych

 Ponadto Stowarzyszenie prowadzi inne formy działalności i podejmuje inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych oraz wiedzy i postaw zdrowotnych społeczeństwa. Pozyskuje do współpracy sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób fizycznych. Współpracuje z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, podmiotami leczniczymi, instytucjami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Mając na uwadze zapewnienie optymalnej jakości  swojej działalności podejmuje działania mające na celu opracowanie kryteriów i standardów  prowadzonej edukacji.