Kształcenie realizowane jest według programów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

 Szczegółowe programy kursów dostępne są na stronie www.ckppip.edu.pl

 

Program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki    RKO, EKG
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne     RKO, EKG
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne    RKO, EKG
 5. Pielęgniarstwo internistyczne    RKO, EKG
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne    RKO, EKG
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią     RKO
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne  RKO
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne   RKO, EKG
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe     RKO, RKO NOWORODKA
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne  RKO, EKG, ZAŚW. UKOŃCZENIA SZKOLENIA PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
 20. Ochrona zdrowia pracujących


Program kursu kwalifikacyjnego dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii    EKG, RKO
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne    RKO, RKO NOWORODKA


Program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia
 2. Endoskopia
 3. Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku
 4. Kompresjoterapia
 5. Leczenie ran
 6. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 7. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 8. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 9. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 10. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 11. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 12. Pediatryczna domowa opieka paliatywna
 13. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 14. Podstawy opieki paliatywnej
 15. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 16. Szczepienia ochronne
 17. Wykonanie badania spirometrycznego
 18. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 19. Wykonywanie i ocena testów skórnych
 20. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 

Programy kursów specjalistycznych dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 2. Leczenie ran
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 4. Onkologia ginekologiczna
 5. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 6. Szczepienia ochronne

 
Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 5. Podstawy języka migowego
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 8. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 11. Wywiad i badanie fizykalne  
 12. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i połoznych