Informacja  przetwarzania danych:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego „NOSTRUM”  w Białej Podlaskiej ul. Okopowa 3.

Kontakt z nami: tel./fax 83 342 22 59, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)  rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach

b) zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych w tym praw i obowiązków wynikających z przedmiotu zlecenia:

- wykonania obowiązków określonych prawem

- planowania i organizacji szkolenia

3. Celem zbierania danych jest umożliwienie Pani/Panu uczestnictwa w różnego rodzaju formach     szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie NOSTRUM  .

4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do celów innych  niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r, Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r, Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) oraz innych ustaw powiązanych z ww. ustawami  i aktów wykonawczych do tych ustaw lub przepisów zmieniających ww. przepisy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania                  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo      do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisania Pani/Pana na listę uczestników szkoleń – w przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.

8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji szkoleń i rozliczeń z nimi związanych.

9. Dane, które Pani/Pan udostępnia, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Ewentualnymi odbiorcami tych danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

10. Przekazywanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy przekazania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Stowarzyszenie do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.

14. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą Państwo być spokojni o ich prywatność.